Handelsbetingelser for Aa Strand Camping

Handelsbetingelser for Aa Strand Camping

Disse betingelser gælder for booking ved os
telefonisk og booking online her på siden.

Indtjekning/udtjekning


Camping: ankomst efter kl. 14 og
gerne inden kl. 18 og afrejse inden kl. 11. i lavsæson kan anden ankomst
aftales uden ekstra omkostninger.


Hytter: ankomst efter kl. 15 og
gerne inden kl. 18 og afrejse inden kl. 11. I lavsæson kan anden ankomst
aftales uden ekstra omkostninger. Medbring selv sengelinned, i de simple hytter
skal der også medbringes dyner & puder.


Lejligheder: akomst efter kl. 15
og gerne inden kl. 18 og afrejse inden kl. 11. I lavsæson kan anden ankomst
aftales uden ekstra omkostninger. Medbring selv sengelinned.

 

Betaling

På denne side er det muligt at betale med
Visa, Mastercard og American express. Vi behandler alle personoplysninger
fortroligt og videresender ikke disse til 3. parter. Alle kreditkort
oplysninger sendes mellem os og Stripe med sikker SSL kryptering. Alle priser
er oplyst i danske kroner og er opgivet inkl. Moms.

Afbestillingspolitik

Camping


Ved afbestilling mere end 30 dage
før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 350,00 i
afbestillingsgebyr.

       
Ved afbestilling mellem 30 dage og
14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris, dog ikke
afbestillingsgebyret på kr. 350,00

       
Ved afbestilling mindre end 14
dage før ankomst, sker der ingen godgørelse.

Hytter og lejligheder

       
Ved afbestilling mere end 30 dage
før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog fratrækkes kr. 700,00 i
afbestillingsgebyr.

       
Ved afbestilling mellem 30 dage og
14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris, dog ikke
afbestillingsgebyret på kr. 700,00.

       
Ved afbestilling mindre end 14
dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Reklamationssret

Hvis der er fejl eller mangler ved det
bestilte produkt/ophold, skal du reklamere inden for en rimelig tid efter, at
du opdager fejlen. Aa Strand Camping vil derefter vurdere, om fejlen kan
udbedres, om produktet skal ombyttes, eller om der skal ydes en prisreduktion.

Personoplysninger

Aa Strand Camping indsamler og behandler
personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysningerne vil
ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke.

Ansvarsbegrænsning

Aa Strand Camping er ikke ansvarlig for
direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelser, force
majeure, strejker, produktmangler eller manglende opfyldelse af aftalen i
øvrigt, med mindre det kan bevises, at Aa Strand Camping har handlet forsætligt
eller groft uagtsomt.

Persondata og sikkerhed

Aa Strand Camping behandler dine
personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Vi træffer nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger
mod uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse eller ændring.

Cookies

Aa Strand Campings hjemmeside avender cookies
for at forbedre brugeroplevelsen og indsamle statistikker. Ved at bruge
hjemmesiden accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med vores
cookiepolitik.

Ved at benytte Aa Strand Campings tjenester
accepterer du disse handelsbetingelser.

 

ENGLISH:

 

Terms and Conditions for Aa Strand Camping

 

These terms apply for bookings made by phone and online bookings on this site.

 

Check-in/Check-out

 

Camping: Arrival after 2 p.m. and preferably before 6 p.m., and departure before 11 a.m. In the low season, a different arrival time can be arranged without extra cost.

 

Cabins: Arrival after 3 p.m. and preferably before 6 p.m., and departure before 11 a.m. In the low season, a different arrival time can be arranged without extra cost. Bring your own bed linen; in the simple cabins, duvets & pillows must also be brought.

 

Apartments: Arrival after 3 p.m. and preferably before 6 p.m., and departure before 11 a.m. In the low season, a different arrival time can be arranged without extra cost. Bring your own bed linen.

 

Payment

 

On this site, it is possible to pay with Visa, Mastercard, and American Express. We treat all personal information confidentially and do not forward it to third parties. All credit card information is transmitted between us and Stripe with secure SSL encryption. All prices are stated in Danish kroner and are inclusive of VAT.

 

Cancellation Policy

 

Camping

 

For cancellations more than 30 days before arrival, the full package price will be refunded, however, a cancellation fee of DKK 350.00 will be deducted.

 

For cancellations between 30 days and 14 days before arrival, 50% of the stay’s price will be refunded, excluding the cancellation fee of DKK 350.00.

 

For cancellations less than 14 days before arrival, no compensation will be given.

 

Cabins and Apartments

 

For cancellations more than 30 days before arrival, the full package price will be refunded, however, a cancellation fee of DKK 700.00 will be deducted.

 

For cancellations between 30 days and 14 days before arrival, 50% of the stay’s price will be refunded, excluding the cancellation fee of DKK 700.00.

 

For cancellations less than 14 days before arrival, no compensation will be given.

 

Right to Complain

 

If there are defects or deficiencies with the ordered product/stay, you must file a complaint within a reasonable time after you discover the fault. Aa Strand Camping will then assess whether the defect can be rectified, whether the product should be exchanged, or whether a price reduction should be given.

 

Personal Information

 

Aa Strand Camping collects and processes personal information in accordance with applicable law. The information will not be disclosed to third parties without your consent.

 

Limitation of Liability

 

Aa Strand Camping is not liable for direct or indirect losses that may arise as a result of delays, force majeure, strikes, product defects, or failure to fulfill the agreement otherwise, unless it can be proven that Aa Strand Camping has acted intentionally or with gross negligence.

 

Personal Data and Security

 

Aa Strand Camping processes your personal data in accordance with applicable data protection legislation. We take necessary measures to protect your personal data from unauthorized access, loss, destruction, or alteration.

 

Cookies

 

Aa Strand Camping’s website uses cookies to improve the user experience and collect statistics. By using the website, you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

 

By using the services of Aa Strand Camping, you accept these terms and conditions.